Оптичната Кохерентна Томография

Оптична
Кохерентна Томография

Съвременни възможности в диагностиката и
проследяването на очните заболявания
23 юни 2019, Хотел Хилтън, София

Курсът по Оптична Кохерентна Томография е част от Balkan Ophthalmic Wetlab Course и е организиран от Център за обучение по офталмология Ресбиомед, в партньорство с Българско дружество по офталмолофия.

Организатори
Educational Center in Ophthalmology RESBIOMED Българско дружество по офталмология

9th Balkan Ophthalmic Wetlab Course

Виж всички курсове

Драги специализанти и млади специалисти офталмолози,

Поздравяваме Ви за избора, да останете, да специализирате и работите в България!

Офталмологията е сред медицинските специалности с изключително експанзивно развитие по отношение на апаратите и методите на диагностика.

Ето защо БДО, РЕСБИОМЕД и приятели решихме да дадем нашата лепта по отношение на Вашата информираност, възможности за професионално израстване и придобиване на практически умения в областта на ОСТ диагностиката.

Надяваме се да бъдем полезни на Вас, за да може Вие да сте полезни на обществото!

Програмен директор на курса
д-р Илиян Тодоров Шандурков, д.м., FEBO

Председател на Българско дружество по офталмология

Организатор на курса
д-р Александър Ангелов

Медицински директор МЦО Ресбиомед

Оптична Кохерентна Томография

От изобретяването на офталмоскопа през 1851г., през въвеждането на флуоресцеиновата ангиография през 1961г. и изобретяването на апаратите за оптична кохерентна томография в началото на 21-ви век, офталмолозите постоянно търсят нови методи за точна диагностика на заболяванията на преден очен сегмент, ретина, зрителен нерв и съдовата патология на окото.

Въвеждането на технологията за неинвазивна оптична кохерентна томография на преден и заден очен сегмент, както и оптична кохерентна томография ангиография е поредният скок към точното разбиране на патологичните процеси в окото.

Целта на този курс е да направи информацията, която предоставят апаратите, по-разбираема и достъпна по отношение на ежедневната офталмологична практика.

Оптичната Кохерентна Томография

1 Ден
12 Лекции
12 Лектора

Програма

10:00 - 10:30 Принципи на ОСТ диагностиката, апарати, интерпретация – К. Братанов
10:30 - 11:00 ОСТ – норма и патология. Възрастови изменения – Б. Михайлова
11:00 - 11:30 ОСТ при МДСВ признаци и начини на разчитане – Хр. Видинова
11:30 - 12:00 Ангио-ОСТ при МДСВ предимства и недостатъци спрямо ФА. Проследяване при лечение – Д. Попов
12:00 - 13:00 Пауза
13:00 - 13:30 ОСТ при диабетна ретинопатия – К. Телбизова
13:30 - 14:00 Ангио-ОСТ при диабетна ретинопатия – И. Кунева
14:00 - 14:30 ОСТ при епиретинални мембрани, витреоретинални тракции и макулни дупки – Д. Колева-Георгиева
14:30 - 15:00 Ангио-ОСТ при дефекти на ретината и зрителния нерв. ОСТ при увеити и тумори на увеята – И. Шандурков
15:00 - 15:30 Пауза
15:30 - 16:00 ОСТ при глаукома и заболявания на зрителния нерв – А. Тошев
16:00 - 16:30 Ангио-ОСТ при глаукома и заболявания на зрителния нерв – М. Средкова
16:30 - 17:00 ОСТ – нетипични случаи при глаукома – Б. Самсонова
17:00 - 17:30 Диагностични възможности на предното ОСТ – Ал. Ангелов

Лектори

 • Д-р Александър Ангелов РЕСБИОМЕД, София
 • Д-р Константин Братанов СУ „Св. Климент Охридски”
 • Доц. д-р Христина Видинова, д.м. ВМА, София
 • Доц. д-р Десислава Колева-Георгиева, д.м., FEBO УМБАЛ, „Св. Георги”, Пловдив
 • Д-р Ирина Кунева, д.м. ПЕНТАГРАМ, София
 • Д-р Биляна Михайлова, д.м. СОБАЛ „ВИЖЪН” София
 • Д-р Димитър Попов ВизАрт, Пловдив
 • Д-р Бисера Самсонова, д.м. РЕСБИОМЕД, София
 • Д-р Милена Средкова, д.м. РЕСБИОМЕД, София
 • Д-р Каролина Телбизова, д.м. СБАЛОБ „Зора” София
 • Д-р Анани Тошев, д.м., FEBO Александровска болница, София
 • Д-р Илиян Шандурков, д.м., FEBO СОБАЛ „ВИЖЪН” София

Цена

Безплатна регистрация

Къде

Хилтън София, зала Мусала

бул. България 1, 1421 ж.к. Лозенец, София

Покажи на картата